Lesbrief

Na boeking van een voorstelling, sturen we digitaal onze lesbrief toe. Hierin staan voorbereidende opdrachten en suggesties voor een nabespreking. Het is geen voorwaarde met de lesbrief aan de slag te gaan, leuk is het natuurlijk wel!

De lesbrief biedt gevarieerde opdrachten waardoor een leerkracht zijn eigen voorkeur kan laten gelden. Met doe opdrachten, nadenkopdrachten en maakopdrachten, en in sommige gevallen liedjes om te oefenen aan de hand van een soundfile en bladmuziek, of instructiefilmpjes om een ambacht te verwerven.

Lesbrief Ridder Jacoba
Een knutsel, schrijf- en zinglesbrief. Er wordt een paardenparcours gelopen, een letter ontworpen en een paard bedacht dat helemaal zijn eigen supertalenten heeft.

Lesbrief Zuidpool
Over zeemansuitdrukkingen die in ons hedendaagse taalgebruik verzeild zijn geraakt, leuke instructiefilmpjes om zelf een simpele zeemansknoop te leren leggen en een lied om mee te schrobben tijdens de voorstelling.

Lesbrief Na Rosa
Om voorbereid te zijn, wordt er alvast verteld over Nazi’s, radio Oranje, voedselbonnen en overstromingen. Met verwerkingsvragen en opdrachten, zoals het maken van een pamflet voor echte vriendschap.

Lesbrief De Pest
Met kennis-, knutsel- en keuvelopdrachten over onderwerpen als ‘Van snaveldokter tot mondmasker’ en ‘Het pesthuis als 17e eeuwse lockdown’.

Lesbrief Worteltjes van Oranje
Met leuke vakoverstijgende opdrachten om de voorstelling voor te bereiden en na te bespreken. Oefen een liedje uit de voorstelling, verzin jouw troon, post een brief en leer hoe wortels groeien.

Scroll naar boven