Educatie

Bij onze voorstellingen passen verschillende educatie-onderdelen:

Na boeking van een voorstelling, sturen we digitaal onze lesbrief toe. Hierin staan voorbereidende opdrachten en suggesties voor een nabespreking. Het is geen voorwaarde met de lesbrief aan de slag te gaan, leuk is het natuurlijk wel!

Omdat onze voorstellingen gaan over waargebeurde verhalen uit onze eigen Nederlandse geschiedenis, is het nog eens extra interessant om met het publiek na te praten. De lesbrief biedt ook een lijst suggesties om een nagesprek in de klas mee te leiden.

Wij zijn een groot voorstander van de driestapsopbouw: lesbrief met opdrachten vooraf, voorstelling, nabespreking met publiek en in de klas met de leerkracht. De ervaring beperkt zich dan niet alleen tot een leuke, interessante voorstelling, maar door nabespreking en voorbeschouwing, worden leerlingen in staat gesteld zich een mening te vormen over het verhaal, om zich te verhouden tot hun eigen geschiedenis en het nieuw verworven inzicht mee te nemen in hun toekomst. Zonder een ‘dit hoor je te weten’-sfeer.

De lesbrief biedt gevarieerde opdrachten waardoor een leerkracht zijn eigen voorkeur kan laten gelden. Met doe opdrachten, nadenkopdrachten en maakopdrachten, en in sommige gevallen liedjes om te oefenen aan de hand van een soundfile en bladmuziek, of instructiefilmpjes om een ambacht te verwerven.

Scroll naar boven